Férgek rekednek a sarkokban.


Hazaárulás vádjával áll eléjük Paul White tengerészkapitány. A várható ítélet aligha lehetett kétséges, és nemcsak azért, mivel Andrews hadbíró közismert szigorúságával a "halálbíró" titulust vívta ki magának. A bûncselekmény valóban olyan súlyú volt, hogy a hadsereg ítéletvégrehajtóját, Smith õrmestert elöljárói már utasították is, hogy készüljön fel feladata ellátására. A perben kizárólag a kapitány ellen emeltek vádat, hiszen a Ponente legény- sége parancsot teljesített, amikor a hajót elhagyta.

Õket tanúként fogják kihallgatni Azokban a vészterhes idõkben, decemberében Málta, a kis sziget, a brit nemzetközösség tagja, az angol flotta földközi-tengeri bázisa az életéért küzdött az olasz repülõgépek és hadihajók szakadatlan támadásai ellen.

A sorsdöntõ napok megszabadulni a parazitáktól férgek a La Valletta-i kikötõ fõkapitánya maga elé rendelte azokat a tengerészkapitányokat, akik Máltán rekedtek, és tétlenül várták hajóik kijavítását.

A fõkapitány kéréssel fordult hozzájuk. Égetõ szükségük van üzemanyagra, és akadozik az utánpótlás. A körülzárt kikötõváros, Tobruk sürgõs segítségünket kéri.

Ezért egy önként jelentkezõ kapitányra van szükségünk, aki Tobrukba vezeti a napokban elfogott, és brit lobogó alá helyezett olasz tankhajót, a Ponentét, amelynek tartályai színültig telve vannak. A kérés megfontolására huszonnégy órájuk van, uraim - s figyelmesen pillantott végig a felsorakozott tengerésztiszteken.

Azok hallgattak, szemlátomást zavarukkal küszködtek.

NAGY IGNÁCZ.

Paul White kapitány sem lelkesedett az ötletért, jóllehet úgy érezte, ideje lenne már tengerre szállnia. De ez a vállalkozás maga az öngyilkosság, gondolta, még este a szállásán is ezen töprengve. Nem úgy képzelte el tengerészkarrierjét, hogy egy ócska kis tankeren, lángtengerben elhamvadva fejezze be mint hõsi halott. Õ, paraziták kezelése étel úgyszólván gyerekkorától tengerésznek készült, s ben, rögtön az érettségi után a Magyar Tengerhajózási Vállalat matróza lett, élete álmát látta megvalósulni, amikor tiszti vizsgáját követõen a Cunard Line Társaság alkalmazásába került, és évekkel késõbb megkapta a brit állampolgárságot is.

Arról viszont, hogy önként vállalkozzon egy nyilvánvalóan kudarcra ítélt feladatra, nem volt hajlandó. Mert bármint vizsgálta is, elég tapasztalt tengerész volt ahhoz, hogy belássa, csak az életét tenné kockára a feladat elvállalásával - méghozzá a siker legcsekélyebb esélye nélkül.

MAGYAR TITKOK

Ez a feladat csakis úgy lenne megoldható, ha a Ponente kötelékben hajózna célja felé, mivel magányos hajót a meggyöngült földközi-tengeri brit flotta már nem képes megvédelmezni. Ráadásul a Ponente eddig csupán a parti hajózást szolgálta tankerként, alig néhányszáz lóerõs motorjával aligha alkalmas egy ilyen veszélyekkel férgek rekednek a sarkokban út megtételére Gondolataiból az ügyeletes hajómester riasztotta fel.

A bélyeg és feladó nélküli levél szemlátomást csempészúton, viszontagságok közepette került el ide - Magyarországról. Paul szívét rég nem érzett melegség járta át, amint megpillantotta az ismerõs kézírást, apja gyöngybetûit. Szülei és testvérei napról napra szorongatóbb, fenyegetõ helyzete bontakozott ki a szépen formált gyöngybetûkbõl.

A napokban jelent meg az újabb, az elõzõeknél is sokkal súlyosabb, férgek rekednek a sarkokban zsidótörvény most már a puszta életünk forog veszélyben " Megrázta, a lelke mélyéig felkavarta a levél. Hát még a végéhez toldott kétségbeesett felkiáltás! Tegyen meg mindent értük és a többi üldözöttért! De hát mit tehetne értük innen a messzi távolból? Hogyan is segíthetne hogyan? És Paul ekkor döbben rá, hogy bár közvetlenül természetesen nincs módja segíteni, de közvetve - annál inkább.

Igen, már tudja, mit tegyen! Nem maradhat pusztába kiáltott szó az üldözöttek segélykérõ szava!

Быстрые на ногу животные были совсем иными. Обычно они передвигались на четырех конечностях, но когда нужно было развить высокую скорость, то пользовались только задними. Весь Лиз они могли пересечь за несколько часов, и наездник при этом располагался в шарнирном седле, притороченном к спине животного. Ничто в целом свете не заставило бы Олвина рискнуть отправиться в такого рода прогулку, а вот среди местных молодых людей это был весьма популярный вид спорта. Их скакуны превосходных кровей были аристократами здешнего животного мира и, надо сказать, хорошо это понимали.

Másnap reggel Paul White kapitány ott áll feszes vigyázzállásban a La Valletta-i kikötõ fõkapitánya elõtt. A fõkapitány íróasztala mögött ülve Paul szolgálati könyvét lapozgatja, mintegy végigkíséri elõmenetelét. Úgy érzi, ha Paul jelentkezését elfogadja, remény van a sikerre.

egy opcionális emberi parazita

Az igyekvõ, fegyelmezett, megbízható fiatal kapitány nyilván alaposan meggondolta, hogy mit vállal, amikor hajója, a dokkban javításra váró, többezer tonnás Polaris hajóhídját a kis olasz tanker, a Ponente hídjára cseréli.

Mindazonáltal kötelességének tartja, hogy ismételten felhívja figyelmét a feladat rendkívüli kockázatára. Paul azonban nem hátrál meg. Tudja, amit a fõkapitány még csak nem is sejt: õ nem hátrálhat meg! Azon a decemberi napon, amint lehullt az est, a Ponente kifutott a nyílt tengerre. Paul White kapitány saját, jól ismert legénységét vitte magával az útra. Csendes volt a tenger, napokkal azelõtt kidühöngte magát a ciklon.

Hosszú, sima hullámokon "rollázott" a Ponente. Az újhold jótékony sötétje is kedvükre való volt.

The Project Gutenberg eBook of Magyar titkok (1. kötet) by Ignácz Nagy

Közvetlenül az indulás elõtt Paul szigorú parancsot kapott. Ha támadás érné, vagy tartós üzemzavar állna elõ, kövessen el mindent, hogy a hajó ne jusson az ellenség kezére. Végsõ esetben gyújtsa fel vagy süllyessze el. Persze, most kisebb gondja is nagyobb annál, hogy mit kell majdan tennie, a cél az, hogy még virradat elõtt elérjék Tobruk kikötõjét.

Ha a napkelte a nyílt vízen éri õket, akkor könnyen a stukák, a náci zuhanóbombázók áldozatául eshetnek. Egy üzemanyaggal teli tankeren lobogó fáklyaként pusztulnak el akkor valamennyien.

BEVEZETÉS.

Elsötétítve, teljes rádiócsendben haladtak. Rádiójuk vételen állt.

A Trichomonas fórumot nem lehet meggyógyítani hasi kellemetlenség és rossz lehelet

Bármikor üzenetet kaphattak Máltáról, õk azonban még segélykérést sem sugározhattak az éterbe. Paul jóval gyorsabb hajókhoz szokott, a Ponente csak vánszorogni volt képes.

Menj, utasítsd el a zsiványokat, különben fiad tüstént szörnyet hal. Arczát fejemhez emelem, ki rám lő az ablakon, az fiadat találja. A csárdásné szó nélkül térdre borult előttem, férje dühösen ugrott föl helyéről, elkékült ajkai remegtek s első pillanatban ő sem juthatott szóhoz. A zsidó azonban nem rémült meg oly nagyon s lerántván a falról az egyik pisztolyt, hidegen szóla: — Legyen kelmed nyugodt, gazda, csak a hasába lövök s a gyermek ép marad. A menyecske azonban rögtön felegyenesült, tárt karokkal elémbe állott s kétségbeesett tekintetet vete férjére, ki azonnal a zsidóra ugrott, kezéből a pisztolyt kicsavará s úgy fejbe sujtá gombjával, hogy Móricz eszmélet nélkül az asztal alá terült.

Nagyobb tempóra ösztönözte a gépészeket, akik eléggé morogtak, hiszen máris túlfeszített ütemben forgott a propeller. A motor pedig, a minden eresztékében csurgó, csöpögõ dízel bármely pillanatban cserben hagyhatta õket, mert máris jelentkeztek az elsõ nehézségek: felforrt a motor hûtõvize. Míg a gépészek a makacskodó motort buherálták, addig Paul átnézte a rakományjegyzéket. Úgy tûnt, hiány nélkül sorakoznak a fedélzeten a nehéz ládák, lisztes- és cukros zsákok mázsaszám.

Ez megnyugtatta, a kényszerû vánszorgásba azonban sehogy se tudott belenyugodni. Éppen a fõgépészt hívatta, amikor a rádiókezelõ egy sürgönyt nyomott a kezébe. Az olaszok mindenáron vissza akarják venni, mert az angol jelenlét a német-olasz haderõ hátában állandó fenyegetést jelent.

A háború férgei - az idő harcokat ujráz

Az Oázisból kiinduló angol támadás megpecsételheti az Afrika Korps sorsát. Mindezt átgondolva Paul sürgette a gépészeket, ne hagyják, hogy a dízel kifogjon rajtuk. Még nagyobb teljesítményt akart kicsikarni a motorból, de a fõgépész, a Kápó tiltakozott.

Lassítanunk kellene, azt javaslom, uram. És ha engedélyem nélkül lassítani merészel, akkor önt szabotázsért hadbíróság elé állíttatom! A Kápó azonban makacskodott. Azért is foghatta el a haditengerészetünk. Mi is könnyen ráfizethetünk, ha tovább erõltetjük a motort.

mennyi kaparást végeznek a féreg petéin hogyan lehet szájvízzel megszüntetni a rossz leheletet

Értse meg, hogy férgek rekednek a sarkokban életünkért futunk versenyt! A telegráfhoz nyúlt, és "maximál"-t kért. Túlerõt követelt.

férgek gyógyszerek gyermekek számára listája a férgek mellékhatásai az embereknél

Válaszul a motor mintha valóban dühösebben ontotta volna a tömény, kormos füstöt. Ez a túlerõltetés csalhatatlan jele volt.

Paul elégedetten dörzsölgette a szakállát. De nem sokáig maradt ura a helyzetnek. Hirtelen megszûnt a hajótest enyhe remegése.

A motor leállt, a hajó lendülete megtört. Kikönyökölt az egyik hajtókar! Mindenki, még a legutolsó matróz is a kapitányt okolta a kudarcért.

Most pontosan tizenkét óra van, tehát már másodika. Jasvin vékony, fehér ujjaival megérintette a legfelsõ lap csücskét, és levette.

Ha nem erõltetik a gépet, akkor most ha lassan is, de nyugodtan, zavartalanul haladnak Tobruk felé. A Ponente irama hamar elfogyott.